श्री दत्तबावनी मराठी Datta Bavani IN Marathi

श्री दत्तबावनी मराठी  Datta Bavani जय योगीश्वर दत्त दयाळ । तूंच एक जगती प्रतिपाळ ॥ १॥ अत्र्यनुसये करूनि निमित्त । प्रगटसि जगतास्तव निश्चित ॥ २॥ ब्रह्माऽच्युतशंकर अवतार । शरणांगतासि तूं आधार ॥ ३॥ काखिं अन्नपूर्णा झोळी । शांति कमंडलु करकमळी ॥ ५॥ अंतर्यामी ब्रह्यस्वरूप । बाह्य गुरु नररूप सुरूप ॥ ४॥ ऐकुनि अर्जुन-भक्ती-साद । प्रसन्न […]

Read More
Close Bitnami banner
Bitnami